Citron gelée

Med citron geléet inleder grevinnan sin Hushållsbok 1761. Receptet har märkliga likheter med ett ur Kajsa Wargs Hjelpreda i hushållningen som gavs ut sex år tidigare.

Bakgrund:

På slottet i Brokind sitter grevinnan Hedwig Eleonora Wachtmeister och för hushållsbok år 1761. Hon är nygift och mycket ambitiös och den digra receptsamlingen innehåller säkerligen mer än hundratalet beskrivningar på allt från Citrongelée till Grädd Våfflor

Beredning:
Tag 6 citroner och rif det gula skalet af, sedan kramas saften mycket väl ur dem, och kärnorna silas ifrån, der till tages såcker och blommorna af 12 ägg och silas med ett glas vin att intet den vita pricken kommer med, sätt det alt ihop blandadt på elden uti ett förtänt käril och rör det alt stadigt med en sked medan det kokar och klappas jämt sedan det tages af elden till dess den starkaste hettan går af. Sen slås det på hwad käril man behagar.

Kontakta oss!

Mejl: info@ostgotamat.se

Postadress:
Östgötamat ekonomisk förening
Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster

Org.nr: 769605-3698
Bg.nr: 5257-0389