Beskrifning på Archiator Hiaernes pepparkakor

Receptet på archiater Hiernes pepparkakor återfinns i grevinnan Hedwig Eleonora Wachtmeister hushållsbok.
Man tager 1 mark gott smör, 3 marker honung, hwilken smältes och kalnar, samt 4 marker godt hwetemjöl. Smöret arbetas med mjölet så starkt, att man kan sikta det genom en sikt, och sedan arbetas det mjölet in uti honungen, samt 1 skedblad stötta och siktade torra pomeransskal. Kafla så ut det litet tjåckare än en dubbel slant och tag ut det med et litet glas eller huru stort som behagas, gräddas på spjäll i ugnen men de tål ej stor hetta, lagom at sätta in i ugnen sedan man lycktat att grädda et helt brödbak. Dessa pepparkakor kunna länge, ja året om förvaras, men några dagar efter sedan de äro bakte äro de mycket hårda. Om det skulle finnas några små klumpar som oaktat alt brukande och arbete ej ville gå genom siktet så tages det bårt ty alt mjölet skall väl med smöret arbetas och siktas.

Kontakta oss!

Mejl: info@ostgotamat.se

Postadress:
Östgötamat ekonomisk förening
Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster

Org.nr: 769605-3698
Bg.nr: 5257-0389