Om oss

Östgötamat ekonomisk förening

Godare mat – närmare dig

Östgötamat är närproducerad mat. Mat som till allra största delen antingen producerats eller odlats i Östergötland och dess absoluta närhet eller sluthanterats i länet. Östgötamat är en förening, där alla medlemmar uppfyller de här kraven och arbetar för att lyfta de regionala smakerna, produkterna och matupplevelserna. Östergötland ligger mellan östgötaslätten och sydsvenska höglandet. Naturen är mestadels kuperad och här hittar du många sjöar, vattendrag, stora skogsområden och inte att förglömma den vackra skärgården. Vårt landskaps natur har gett livsmedelsproducenter och restauranger goda förutsättningar att skapa minnesvärda matupplevelser. 

Med recept från gamla mattraditioner förädlar bygdens småföretagare vårt rika utbud av råvaror och våra duktiga krögare vårdar vår matkultur. Samtidigt tillförs ständigt nya impulser utifrån och ger idéer om hur traktens råvaror kan användas för att skapa nya kulinariska upplevelser. Varje medlemsföretag i Östgötamat har en historia väl värd att berätta och tillsammans bidrar dessa historier till Östgötamats personlighet och till att förhöja matupplevelsen för alla sinnen. Välkommen att besöka oss, höra våra historier och uppleva östgötsk mat när den är som bäst!

Vision

Att bevara och främja en matkultur som lyfter fram och säljer Östgötska produkter av god kvalitet. 

Historik

2007 gick Regional Matkultur Östergötland och Bondens egen Marknad samman och bildade Östgötamat Ekonomisk Förening. Regional Matkultur och Bondens egen Marknad hade då funnits i Östergötland sedan 1999 respektive 2000 och har under åren gjort mycket för att stärka den lokalproducerade maten i Östergötland.

Föreningens medlemmar i form av producenter, gårdsbutiker och restauranger strävar alla efter att skapa minnesvärda matupplevelser för alla sinnen. Varje medlemsföretag i Östgötamat har en historia väl värd att berätta och tillsammans bidrar dessa historier till Östgötamats personlighet.

Föreningens verksamhet bygger på följande värdegrund

 • Livsmedel som produceras och förädlas i regionen ska skapa arbetstillfällen och lönsamhet för våra medlemmar.

 • Som medlem följer man svensk lagstiftning.

 • Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är miljömässigt, ekonomisk och socialt hållbart.

 • Trovärdighet och trygghet i vår märkning.

 • Tillsammans kan vi påverka utvecklingen av den lokala maten.

Ändamål och Verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och deltagande genom:

 • Samla producenter och konsumenter med intresse för utveckling av matupplevelser med en regional profil för att härigenom skapa attraktivitet och en ökad omsättning/försäljning i sina företag utifrån Östgötamats gemensamma kriterier.

 • Genomföra olika aktiviteter för att marknadsföra medlemsföretagen genom ursprungsmärkningen Östgötamat för att stärka både den lokala och regionala marknaden vilket bidrar till hög omsättning och försäljning hos medlemmarna.

 • Stimulera till fortlöpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i medlemsföretagen för att härigenom skapa goda förutsättningar för en hög kvalitet och produktutveckling.

 • Att kunna verka som ägare av projekt som ligger inom föreningens ändamål i syfte att utveckla verksamheten och hitta nya lösningar som bidrar till en god företagsekonomi för medlemmarna.

 • Utveckla och underhålla ett nätverk av intressenter för information och marknadsföring utan att dessa är medlemmar i föreningen.

 • Vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Årets Östgötamatambassadör

Utmärkelsen delas ut till den person eller företag som genom sitt arbete verkar för: 

• Att arbeta för ett hållbart samhälle samt stimulera till ökad livsmedelsproduktion. 
• Att sprida information om lokal mat och dess mervärden.
• Att öka kunskapen och intresset för balanserad mat som leder till god hälsa – Att hitta glädjen med god och hållbar mat.

2019 
Magdalena Hermelin, Hermelins grönsaker

2018
Ingvar Gustavsson, Eklunds Chark

2017 
Thomas Lundvall, ICA Maxi

2016
Elisabeth Nilsson, Landshövding

2015
Barbro Bragé, Kinda Mat

Styrelsen

Ordförande: Maria Ström

Ledamöter:  Alexander Åkerberg, Annicka Assarsson, Eva-Lott Blixt, Fredrik Eklund, Kristin Danielsson och Mia Bremer

Suppleanter: Anneli Odin och Barbro Bragée

Verksamhetsledare: Louise Ridderström (louise@matupplevelse.se)

Administration: Victoria Kahnborg-Edoff (victoria@ostgotamat.se)

Upplevelsepaket: Lotta Holmberg, Svecia Travels AB (lotta.holmberg@sveciatravels.se)

Kontaktuppgifter

Östgötamat ekonomisk förening

Klustervägen 11
585 76 Vreta Kloster

Org.nr: 769605-3698
Bg.nr: 5516-4248

Louise Ridderström
Verksamhetledare

Victoria Kahnborg-Edoff
Administration

Företag? Bli medlem idag!

För att bli ett medlemsföretag i Östgötamat måste produkten/måltiden odlas eller tillverkats av råvaror som till allra största delen antingen producerats eller odlats i Östergötland eller dess absoluta närhet. Östgötamat är en förening, där alla medlemmar uppfyller kraven och arbetar för att lyfta de regionala smakerna, produkterna och matupplevelserna.

  Kontakta oss!

  Mejl: info@ostgotamat.se

  Postadress:
  Östgötamat ekonomisk förening
  Klustervägen 11
  585 76 Vreta Kloster

  Org.nr: 769605-3698
  Bg.nr: 5257-0389